Olympiáda v Nemeckom jazyku

Dňa 21.11.2023 sa uskutočnilo písomné školské kolo z olympiády v Nemeckom jazyku. Dvaja najlepší z každej kategórie sa potom dňa 30.11.2023 zúčastnili ústnej formy školského kola olympiády. Úspešní boli žiaci:  Timotej Bartoš zo 6.A, Kristína Šušelová zo 6.A, Martin Šušel zo 7.A, Bianka Hatalová z 8.A, Miroslav Helbich z 8.A a Ema Tkáčova z 9.B. Jeden najlepší z každej kategórie postupuje ďalej na okresné kolo. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Drozdová