Úcta k starším

Mesiac október je venovaný úcte k starším. Každoročne s deťmi vyrábame darčeky, pozdravy pre starých rodičov. Rozprávame si o pomoci, úcte, rešpekte ku všetkým, nie len starším.

Vychovávateľky ŠKD