Vzácna návšteva

V pondelok 18.12. prijala pozvanie do 7.B triedy ľudová umelkyňa Evka Michalíková zo Sebedražia.

Bývalá pani učiteľka sa na dôchodku začala venovať pleteniu košíkov.

Deti sa dozvedeli všetko o histórii košikárstva, druhoch vŕbových prútov vhodných na pletenie a spôsoboch pletenia.

Na vlastné oči videli, ako vzniká košík od úplného začiatku až po finálny výrobok.
Samozrejme, ako fotografie dokazujú, mohli si vyskúšať pliesť.

Ďakujeme Evke za čas strávený s nami a prekrásnu atmosféru.

Lenka Krajčíková