Podpora firmy Centropen SR

Úlohou rodičovského združenia je spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov, teda našich detí. Odmeňovať vynikajúcich žiakov a tých, ktorí dosiahli umiestnenie v súťažiach, boli aktívni, alebo inak reprezentovali základnú školu. Naše rodičovské združenie sa spolupodieľa na organizovaní školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a podobne.

Tento rok naše RZ pri ZŠ Mariánska podporila firma Centropen SR, s.r.o., ktorá nám venovala a poslala takýto krásny a nie malý balíček fixiek, reflexných pások, pravítok, lepidiel a podobne. Všetky tieto predmety budú použité práve na odmeňovanie žiakov. V mene celého RZ ďakujem.

Ľubica Porubcová, predseda RZ

Čítaj viac →

Športove hry a súťaže

Posledný septembrový týždeň, sme si v ŠKD pripravili pre deti športové hry a súťaže na školskom ihrisku. Mali päť disciplín: streľba na bránu, preskoky znožmo, hod na cieľ, beh cez prekážky a triafanie terča. Deti to veľmi bavilo, všetky sa zapájali, zašportovali si, čo je prospešné aj pre ich zdravie.
Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v ŠKD.

vychovávateľky ŠKD

Čítaj viac →