Mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším a my sme sa s deťmi tried 2.A a 2.B rozhodli poďakovať milým pozdravom starým rodičom. Pri výrobe si deti trénovali presnosť, trpezlivosť, fantáziu a spoluprácu s kamarátmi. Deti vytvorili pozdravy, ktoré vo vnútri vlastnoručne vypísali a opečiatkovali citrónom a temperovou farbou na predné strany pozdravov. Pozdravy boli pekným prekvapením a poďakovaním za lásku a čas, ktorý starí rodičia venujú svojim vnúčatám.