Podpora firmy Centropen SR

Úlohou rodičovského združenia je spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov, teda našich detí. Odmeňovať vynikajúcich žiakov a tých, ktorí dosiahli umiestnenie v súťažiach, boli aktívni, alebo inak reprezentovali základnú školu. Naše rodičovské združenie sa spolupodieľa na organizovaní školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a podobne.

Tento rok naše RZ pri ZŠ Mariánska podporila firma Centropen SR, s.r.o., ktorá nám venovala a poslala takýto krásny a nie malý balíček fixiek, reflexných pások, pravítok, lepidiel a podobne. Všetky tieto predmety budú použité práve na odmeňovanie žiakov. V mene celého RZ ďakujem.

Ľubica Porubcová, predseda RZ