Športove hry a súťaže

Posledný septembrový týždeň, sme si v ŠKD pripravili pre deti športové hry a súťaže na školskom ihrisku. Mali päť disciplín: streľba na bránu, preskoky znožmo, hod na cieľ, beh cez prekážky a triafanie terča. Deti to veľmi bavilo, všetky sa zapájali, zašportovali si, čo je prospešné aj pre ich zdravie.
Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v ŠKD.

vychovávateľky ŠKD