Európsky týždeň športu

Čo to je?

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok bude prebiehať už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

PREČO to je?

“Podľa posledného prieskumu Eurobarometer z roku 2018 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

https://tyzdensportu.sk/index.php/

V rámci Európskeho týždňa športu (od 23. do 30. septembra) v dňoch 29.09. a 30.09., sa u nás na škole zorganizoval turnaj vo vybíjanej. Zúčastnili sa ho žiaci od prvého až po deviaty ročník.

Výsledky:

1. stupeň2. stupeň
1. ročník6. ročník
1. miesto – 1.C1. miesto – 6.A
2. miesto – 1.A, 1.B2. miesto – 6.B
2. ročník7. ročník
1.miesto – 2.C1. miesto – 7.A
2. miesto – 2.A2. miesto – 7.B
3. miesto – 2.B3. miesto – 7.C
3. ročník8. ročník
1. miesto – 3.A1. miesto – 8.C
2. miesto – 3.B2. miesto – 8.B
3. miesto – 3.C3. miesto – 8.A
4. a 5. ročník9. ročník
1. miesto – 4.B1. miesto – 9.A
2. miesto – 5.C2. miesto – 9.B

Mgr. Repiská Jarmila