image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
  • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

 

zapis obrazok


Testovanie 9 pre školský rok 2019/2020 je zrušené.

Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15.5.2020. K prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Rodičia žiakov 5. a 9. ročníka budú výchovnou poradkyňou včas informovaní o postupe podávania prihlášok.


Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol, že

všetky školy budú zatvorené do odvolania.

Učitelia budú so žiakmi a rodičmi aj naďalej komunikovať elektronicky, kadiaľ im budú zasielané aj učebné materiály.

 


 

Vážení rodičia, priatelia školy!

Aj vy nám pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a edukačné prostredie našich žiakov.

Darujte 2% z vašich daní.

Ďakujeme!

Tlačivo vyhlásenia na stiahnutie.

Vypísané tlačivo vyhlásenia spolu s potvrdením o zaplatení dane od vášho zamestnávateľa môžete vhodiť do schránky školy (vpravo, hneď za bránou), alebo doručiť na daňový úrad.

 

if facebook 294685

Čítať celý článok...

Opäť 1. miesto v robotickej súťaži !!! :-)

Dňa 29. novembra 2018 sa konala celoslovenská robotická súťaž pre žiakovzákladných škôl G-robot na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Našu školu reprezentoval tím MarPrie v zložení Jakub Mašlonka, Šimon Plaštiak a Viktória Mašlonková.
Súťažili v kategórií "Vlastný model". Ich úlohou bolo postaviť a naprogramovať robota, ktorý je schopný vykonavať čo najširší rozsah domácich prác, resp. akýmkoľvek spôsobom je schopný pomáhať človeku v rôznych situáciách. Náš tím urobil robota TAN-MI-NO VRA-STRA-MIX, ktorý mal v sebe robota TANečníka, MIkrovlnku, NOsič batožiny, VRAtnik bytový a MIXér. Robot zaujal aj porotu a naši žiaci v ťažkej konkurencii obsadili 1. miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspešné vystúpenia.

 

Čítať celý článok...

Informácie pre stravníkov ŠJ nájdete v tomto dokumente: pdf

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.