image image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
Operačný program VZDELÁVANIE Základná škola na Mariánskej ulici ukončila vo februári 2011 projekt z operačného programu VZDELÁVANIE - Premena tradičnej školy na modernú  
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
  • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

 Hľadáte školu pre svojho budúceho prváčika?

Prídite sa pozrieť do našej školy na Deň otvorených dverí,

ktorý sa uskutoční v piatok 13. marca 2020. Viac informácií tu!


Jarné prázdniny

24. február (pondelok) až 28. február 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok).


Vážení rodičia, priatelia školy!

Aj vy nám pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a edukačné prostredie našich žiakov.

Darujte 2% z vašich daní.

Ďakujeme!

Tlačivo vyhlásenia na stiahnutie.

 

if facebook 294685

Čítať celý článok...

Opäť 1. miesto v robotickej súťaži !!! :-)

Dňa 29. novembra 2018 sa konala celoslovenská robotická súťaž pre žiakovzákladných škôl G-robot na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Našu školu reprezentoval tím MarPrie v zložení Jakub Mašlonka, Šimon Plaštiak a Viktória Mašlonková.
Súťažili v kategórií "Vlastný model". Ich úlohou bolo postaviť a naprogramovať robota, ktorý je schopný vykonavať čo najširší rozsah domácich prác, resp. akýmkoľvek spôsobom je schopný pomáhať človeku v rôznych situáciách. Náš tím urobil robota TAN-MI-NO VRA-STRA-MIX, ktorý mal v sebe robota TANečníka, MIkrovlnku, NOsič batožiny, VRAtnik bytový a MIXér. Robot zaujal aj porotu a naši žiaci v ťažkej konkurencii obsadili 1. miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspešné vystúpenia.

 

Čítať celý článok...

Informácie pre stravníkov ŠJ nájdete v tomto dokumente: pdf

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.