Tvorba z prírodných materiálov  2.A a 2.B

Jeseň je bohatá na úrodu a krásne prírodné materiály. Spolu s deťmi z 2.A a 2.B sme si najskôr vyrobili ozdobu do kvetináča s jesennou témou.

Bylinky a listy z ovocia a zeleniny sme použili ako hádanky. Deti museli medzi sebou spolupracovať a podľa čuchu, hmatu a vzhľadu priradili listy k správnym názvom.

Tieto prírodné materiály sme následne použili na výrobu jesenného obrazu, ktorý deti ešte dotvorili kresbami a skrášľuje nástenku v našej triede.