Jar v záhrade

Jar nám už ukazuje svoju voňavú tvár, a tak sa aj žiaci zo 4.A rozhodli priložiť ruku k dielu a pomáhali pri presádzaní kvietkov, ktoré nám budú skrášľovať okolie našej školy. Popri praktickej činnosti si preopakovali aj teoretické vedomosti z prírodovedného učiva. Opäť si mohli prepojiť teóriu s praktickou…

Čítaj viac →

Pytagoriáda

V utorok, 14. apríla sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov a z nich bolo 15 úspešných riešiteľov.                        Srdečne blahoželáme! Mgr. Elena Antalíková, triedna učiteľka 4.A

Čítaj viac →

Les ukrytý v knihe

Žiaci 4.A sa zapojili do online projektu Les ukrytý v knihe, ktorý je zameraný na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom kníh. Projekt poukazuje na pôvod knihy a jej cestu, ktorou musela prejsť, aby z malého semienka, cez strom a papier sa dostala do knižníc…

Čítaj viac →

Malá výherkyňa

Naša malá výherkyňa! Počas tohto školského roka sa celá trieda zapájame do rôznych súťaží. A jednou z nich bola aj súťaž s časopisom Vrabček, kde deti odpovedali na otázku týkajúcu sa prečítaného článku  a nakreslením obrázku. Naša prváčka Miladka Belanová  získala peknú cenu. Vyhrala knihu a puzzle. Všetci sme…

Čítaj viac →

Červík Ervín

A už sa o nás píše! Veru tak! Už sa o nás píše aj na stránke Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka. Pani knihovníčka nám poslala nahrávku, v ktorej nás nielenže namotivovala prečítať si knižku o červíkovi Ervínovi, ale nás vyzvala zapojiť sa do súťaže a nakresliť, ako asi podľa detí táto…

Čítaj viac →