Pytagoriáda

V utorok, 14. apríla sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov a z nich bolo 15 úspešných riešiteľov.                       

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Elena Antalíková, triedna učiteľka 4.A