Jar v záhrade

Jar nám už ukazuje svoju voňavú tvár, a tak sa aj žiaci zo 4.A rozhodli priložiť ruku k dielu a pomáhali pri presádzaní kvietkov, ktoré nám budú skrášľovať okolie našej školy. Popri praktickej činnosti si preopakovali aj teoretické vedomosti z prírodovedného učiva. Opäť si mohli prepojiť teóriu s praktickou činnosťou a na vlastné oči sledovať, či ich starostlivosť bude odmenená zdravým, kvitnúcim kvietkom.

Mgr. Elena Antalíková, triedna učiteľka 4.A