Malá výherkyňa

Naša malá výherkyňa!

Počas tohto školského roka sa celá trieda zapájame do rôznych súťaží. A jednou z nich bola aj súťaž s časopisom Vrabček, kde deti odpovedali na otázku týkajúcu sa prečítaného článku  a nakreslením obrázku. Naša prváčka Miladka Belanová  získala peknú cenu. Vyhrala knihu a puzzle. Všetci sme sa z toho tešili a šťastie pokúšame ďalej.

Mgr. Katarína Letavajová, triedna učiteľka 1.B