Tekvičkové slávnosti

Akcia bola v skutku vydarená, spolu so žiakmi sme si pripomenuli dôležitosť spomienky na našich zosnulých, porozprávali sme sa o Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Tradície a históriu našich sviatkov sme porovnali so zahraničným sviatkom Halloween.  K osvojeniu si zvykov a tradícii nám pomáhali pracovné listy a náučné videá. Žiaci sa zabavili pri tematických hrách a hostili sa výbornými maškrtami. Najväčšiu radosť vzbudila prehliadka rozmanitých kostýmov. A na záver nemohla chýbať jemne strašidelná rozprávka.

Mgr. Kristína Wittemannová, triedna učiteľka 3.B