Olympiáda v anglickom jazyku

V mesiaci november sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil žiak Samuel Sánchez zo VII.A, druhé miesto obsadili spoločne Jakub Veselý zo VII.A a Kristián Pánis zo VII.B a na treťom mieste skončil Timotej Šebo zo VI.B. V kategórii 1B zvíťazil Peter Oswald z IX.A, druhá skončila Eliška Bucková z IX.C a konečné tretie miesto obsadili spolu Kajla Kotríková a Gréta Ulická, obe z IX.A. Víťazom srdečne blahoželáme.

Vyučujúci anglického jazyka