Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je už tradičná aktivita a celoeurópska kampaň, ktorej sme sa ako trieda, ktorá miluje šport nemohli nezúčastniť. Celý týždeň sa niesol v duchu tímových športov, ktoré si žiaci aktívne vyskúšali v prostredí telocvične i na vonkajšom ihrisku.  Pohybom žiaci získali viac energie, sily a radosti zo života. Objavili nové možnosti trávenia voľného času a v neposlednom rade utužili triedny kolektív.

Mgr. Kristína Wittemannová, triedna učiteľka 3.B