Suterén zla

Dňa 24.3.2023 sme s deviatakmi navštívili Hornonitrianske múzeum, ktoré má vo svojom programe aj mimoriadnu výstavu s názvom Suterén zla.

Ide o sprístupnenie pivničných priestorov pod knižnicou, v ktorých sa počas druhej svetovej vojny konalo vypočúvanie ľudí z okolitých obcí, predovšetkým Cigľa. Gestapo sa snažilo mučením zistiť informácie o partizánskych oddieloch v okolí a ich činnosti.

Deviati muži doplatili na tieto ukrutnosti životom.

Občania Cigľa si tieto udalosti pripomínajú každoročne v januári turistickou akciou – Pochod vďaky.

Výklad pokračoval aj v samotnej knižnici, kde sme sa dozvedeli podrobnosti o pôsobení Židov v Prievidzi, o histórii budovy, v ktorej sme sa nachádzali.

Odchádzali sme plní silných zážitkov a vedomia, že takéto hrôzy sa nesmú už nikdy zopakovať.

Lenka Krajčíková