Návšteva

Dňa 17. 3. 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila dlho očakávaná vzácna návšteva PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. a tímu jej zástupcov zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, ktorej je riaditeľkou. Po rokoch sa nám opäť podarilo nadviazať kontakt s autorkou projektu APROGEN a inštitúciou, ktorá je akousi Mekkou pre školy vzdelávajúce nadané deti. Od obnoveného kontaktu si sľubujeme množstvo inšpirácie v metodickej oblasti, povzbudenie, podporu a znovuvybudovanie partnerstva v oblasti vzájomných návštev a výmen žiakov a pedagógov s cieľom podporiť ďalšie napredovanie a skvalitnenie výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v programe APROGEN.

Mgr. Jozef Macko, riaditeľ školy