Pripime si s planétou

Marcová výzva Pripime si s planétou (projekt Zatoč s odpadom) – Ukáž svoju fľašu sa zameriava na obmedzenie používania jednorazových plastových obalov a priblíženie životného cyklu plastovej fľaši žiakom. „Naplň si svoju obľúbenú fľašu vodou z vodovodu.“ Žiaci 7.A a 6.B sa zapojili do debaty o plastových fľašiach, ktorú svojimi postrehmi, otázkami a názormi spestrili. Väčšina žiakov mala pitie vo fľašiach na opakované použitie. Ale aj v jednorazových plastových fľašiach, ktoré používajú viac dní. Diskutovali sme o plastoch, mikroplastoch a o plastových ostrovoch ako napr. Veľký pacifický kôš. Taktiež sme sa venovali téme „Voda je zdravá“, ktorú sme rozoberali na hodinách Občianskej náuky so žiakmi 7.A, ktorí sa zahrali na pracovníkov marketingového oddelenia a ich úlohou bolo vytvoriť reklamný slogan, ktorý by zvýšil záujem žiakov o pitie vody. Žiaci boli kreatívni, aktívni a na hodine zavládla uvoľnená atmosféra. Svoje nápady medzi sebou prezentovali. Samuel Pánik bol vodcovskou osobnosťou medzi chlapcami a spolužiaci sa ním nechali viesť a realizovali jeho nápady. S pitím vody ide ruka v ruke zdravý životný štýl. Žiaci sa zahrali na hercov. Rozdelili sa do 2 skupín- dievčatá a chlapci. Žiaci vytvorili scénky, aktérky žijú zdravo a aktéri nezdravo. Z hodiny sme odchádzali s úsmevom, ktorý patrí k zdravému životnému štýlu.