Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

Možno premýšľate, čo sa ukrýva pod týmto názvom .

Takto sa nazýva jedna z najzaujímavejších literárnych súťaží a medzi deťmi jedna z najobľúbenejších.

Deti dokazujú svoje zručnosti v rétorike a improvizácii.

1. kategória sú žiaci 4. – 6. ročníka, ktorí si vylosujú text s chýbajúcim záverom a ich úlohou je v priebehu 15 minút zapamätať si text a domyslieť záver.

Na školskom kole porota rozhodla takto :

1. miesto : Tamara Volárová 5.A

2. miesto : Imane Wahide 4.B

3. miesto : Alexander Vanek 6.B / Laura Volková 5.A

2. kategória sú žiaci 7. – 9. ročníka, ktorí si vylosujú tému a opäť majú 15 minút na premyslenie príbehu a následne jeho prerozprávanie.

Tu bolo umiestnenie takéto:

1.miesto: Samuel Pánik 7.A

2.miesto: Liana Košová 9.B

3.miesto: Karolína Kravecová 8.C / Sára Luteránová 9.B

Naši žiaci sú úžasní rozprávači a improvizátori a víťazom držíme palce na okresnom kole.

Lenka Krajčíková