Jeden svet – festival dokumentárnych filmov

Dňa 16.marca 2023 sa deti piateho až deviateho ročníka zúčastnili projekcie v rámci festivalu dokumentárnych filmov – Jeden svet, ktorý v Prievidzi organizuje pán Ivan Sýkora (organizácia Berkat).

Tento festival sa po trojročnej prestávke vrátil do Prievidze a opäť pútavým spôsobom upozorňuje na problémy našej planéty.

Deti videli film o nepočujúcich deťoch v rómskej osade a zoznámili sa s pojmom generačná chudoba. Snáď nikoho nenechal tento príbeh ľahostajným.

V rámci besedy sa osobne zúčastnil pán Pavel Hrica – výkonný riaditeľ občianskeho združenia Cesta von.

Predstavil činnosť tohto združenia, ktoré pomáha deťom nájsť „cestu von“ formou projektu Omama.

Bol to pre nás všetkých silný zážitok.

Odchádzali sme s posolstvom, ktoré zaznelo, a to, že každý by mal dostať šancu prežiť spokojný a plnohodnotný život.

Lenka Krajčíková