Geografia – environmentálna výchova

Na vyučovacích hodinách geografie sa v 5. až 9. ročníku v rámci jednotlivých učebných tém, či prierezovej témy environmentálna výchova, pravidelne venujeme problematike životného prostredia. So žiakmi pozeráme dokumentárne filmy, diskutujeme o nich, pracujeme na projektoch s environmentálnou tematikou, zbierame papier. Naši žiaci vedia, prečo je dôležité recyklovať, vysádzať stromy, viac chodiť pešo, využívať na prepravu bicykle alebo ako môžu prispieť k tomu, aby sa znížil objem odpadu, ktorý vyprodukujú.

Žiaci 5.A s projektami o prírodných krajinách na Zemi, v rámci ktorých sme sa zaoberali ochranou prírody, chránenými a ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, problematikou globálneho otepľovania, znečisťovania vody, rozširovania púští a výrubom lesov.

Žiaci 6.A pri prezentovaní projektu o domácej čističke vody, ktorú sami vytvorili pomocou PET fľaše a rôznych filtračných vrstiev (štrk, piesok, aktívne uhlie, vata a pod.). Pozornosť venovali príčinám znečistenia vodstva na Zemi a vplyvu znečistenej vody na živé organizmy.

Mgr. Katarína Oberfrancová