Zdravá výživa

V novembri sme sa v ŠKD venovali zdravej výžive. Tvorili sme, rozprávali, ochutnávali aj sa všeličo nové naučili.

vychovávateľky ŠKD