Zdobenie stromčeka

Naša škola sa každoročne zapája do výzdoby vianočných stromčekov na
námestí Prievidze. Ozdoby vyrobili žiaci druhého stupňa na hodinách
výtvarnej výchovy. Stromček ozdobili žiačky 7.B triedy. Pripravila Mgr.

Mgr. Žofia Kopnická