Terénny golf

Počasie nám prialo, tak sme ho využili na zábavnú hru na školskom dvore- terénny golf. Deti sa rozdelili do družstiev a na čas museli posúvať palicou loptičku na stanovištia. Každý mohol trafiť len raz, a tak stále dokola. Vyhralo družstvo, ktoré to zvládlo za najkratší čas. Deti sa zabavili, spolupracovali, pomáhali si a veľmi ich to bavilo.

vychovávateľky ŠKD