Tekvičková párty

Už k tradícii u nás v ŠKD patrí halloween a k nemu patrí samozrejme zábava, hry, súťaže, diskotéka a malá sladkosť k tomu. Niektoré deti sa prezliekli za ježibaby, strašidlá, kostry a iné masky. Spoločne sme si to užili, zabavili sa a už teraz sa tešíme na najbližšiu spoločnú akciu.

vychovávateľky ŠKD