Beseda – Úcta k starším

Dňa 2.11.2022 sa v našej škole uskutočnila beseda s pani Ľubicou Galisovou,
prezidentkou Fóra pre pomoc starším, zakladateľkou celoslovenskej senior linky a bojovníčkou za práva starších a jej hosťami pani Magduškou a Michalom, ktorí pomáhajú bezdomovcom. Na besede sa zúčastnili žiaci 8.ABC triedy a pani Ľubica im priblížila prácu senior linky a iné aktivity, ktorými pomáhajú seniorom. Chceme aj našich žiakov takto motivovať, aby si  našli čas pre svojich starých rodičov, prípadne susedov a boli im oporou v ich starobe.

Veríme, že toto povzbudenie nájde odozvu  v srdciach našich žiakov, aby sme sa aj my zapojili do projektov, ktoré pomáhajú seniorom v našom meste.

Za sprostredkovanie besedy ďakujeme pani Ľubke Porubcovej, ktorá iniciovala naše stretnutie.

Mgr. Anna Mikulová