Európsky deň jazykov

So žiakmi 6.A triedy sme si vyskúšali prácu v laboratóriu, nie však hocijakom, ale jazykovom! Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Mgr. Bronislava Mančíková