IQ olympiáda 2022 – Kayla Kotríková, 9.A trieda

Kayla je žiačkou triedy projektu APROGEN a vždy s nadšením riešila úlohy zamerané na logické uvažovanie a algoritmické myslenie. Zo školského kola postúpila s vynikajúcim výsledkom na krajské kolo, kde sa umiestnila na 2. mieste zo 75 súťažiacich a získala tak postup do celoštátneho kola tejto súťaže, ktorá sa uskutočnila 30.5.2022 na Trenčianskom hrade. Tam Kayla v silnej konkurencii obsadila úžasné 4. miesto! Srdečne blahoželáme! Sme hrdí na tvoj IQ TALENT!

Mgr. Viera Jacková