Sara Beňovičová a jej úspech

Sarka je žiačkou 6.A triedy – programu Aprogen. Je to  cieľavedomá , svedomitá a vo všetkom nápomocná žiačka. Slovenský jazyka a literatúra sú oblasťou, v ktorej je doma. Je totiž komunikatívna, tvorivá a má bohatú fantáziu. Veľmi rada číta, a to sa odráža v jej bohatej slovnej zásobe.

K tomu má prirodzený, príjemný prejav a tak nie div, že práve v súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec sa umiestnila v okresnom kole na prvom mieste a v krajskom kole na druhom  mieste.

Mgr. Lenka Krajčíková