Škola v prírode – Go Kľačno

V termíne 30.5.-3.6.2022 sa triedy  1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 4.C zúčastnili školy v prírode v Kľačne.     V popoludňajších hodinách mali žiaci zabezpečený animačný program Skupinou historického šermu Bojník, ktorý pozostával z vytvorenia erbov a vlajky pre vlastný tím, učenia sa šermovať a tancovať dobové tance, stretnutie s nezabudnuteľnými remeslami – sviečkár, šperkár, pernikár, drotár a zhotovenie vlastných výrobkov. Tiež deti strieľali lukom a z kuše,  zápasili, mali skvelú  diskotéku i opekačku. V stredu dopoludnia mali namiesto učenia program zabezpečený lesníkmi, kde boli deti rozdelené do družstiev, vypracovávali rôzne úlohy a naučili sa nové informácie o lese a lesných živočíchoch, za ktoré získali odmeny.

Pani učiteľky pripravili nočnú hru taktiež s odmenou.  Program bol bohatý a deti sa dostatočne zabavili. Počasie nám vyšlo krásne slnečné. Pani učiteľky 3.B, 4.B a 4.C si so svojimi triedami  spravili turistickú prechádzku na vlek.

              Zo školy v prírode v Kľačne sme sa všetci vrátili spokojní, vyhratí, zdraví a s novými zážitkami.

Mgr. Letavajová