Vyhodnotenie matematických súťaží za školský rok 2021/2022

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do matematických súťaží. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

Pytagoriáda                                školské kolo                     okresné kolo               

Andrej Kupka, 5.B trieda –            1. miesto

Henri Drozd, 5.A trieda –               2. miesto                         6. miesto

Veronika Hasáková, 5.B trieda-   3. miesto

Nela Petrášová, 5.B trieda –         3. miesto                        20. miesto

Richard Poliak, 6.A trieda –           1. miesto

Anna Hanková, 6.A trieda –          1.miesto          

Miroslav Helbich, 6.A trieda –       2. miesto

Samuel Pánik, 6.A trieda –            2. miesto

Bianka Hatalová, 6.A trieda –        3. miesto

Tomáš Šingliar, 7.A trieda             1. miesto

Michal Filín,7.A trieda –                2. miesto

Viktor Palkovič, 7.A trieda            3. miesto

Ema Medňanská, 8.A trieda         1. miesto                         2. miesto

Matematická olympiáda                školské kolo                  okresné kolo          * krajské kolo

Henri Drozd, 5.A trieda –                 1. miesto                           7. miesto

Andrej Kupka, 5.B trieda                  2. miesto                         17. miesto

Matúš Kupka, 6:A trieda                  1. miesto                          4. miesto

Miroslav Helbich, 6.A trieda –          2. miesto                         7. miesto

Aurel Perkacz, 7.A trieda                  1. miesto                         3. miesto

Michal Filín,7.A trieda –                    2. miesto                         8. miesto

Ema Medňanská, 8.A trieda             1. miesto                        2. miesto

Michaela Gregorová.8.A                   2. miesto                       2. miesto

Hugo Letavay, 9.A  trieda                  1. miesto                        4. miesto               8. miesto

Peter Oswald, 9.A trieda                   2. miesto                      12. miesto

*krajské kolo sa koná iba v MO pre 9. ročník, iné ročníky krajské kolá nemajú

Mgr. Ľubica Galovičová