Deň matiek v 1. B

Dňa 11.5. 2022 sa trieda 1.B zaplnila mamičkami s starými mamkami žiakov, ktorí si pripravili pre tieto milované osoby besiedku pri príležitosti Dňa matiek. Deti predviedli pásmo krásnych básni, piesní, tancov i malej scénky, vďaka ktorým každej mamičke i babičke sa oči rosili slzami šťastia, lásky a dojatia. Deti si pripravili pre mamičky pekné darčeky, ktoré im budú tento vzácny čas pripomínať. Úprimnosť vďaky detí si odnesieme v spomienkach na láskou naplnený deň.
Mgr. Monika Gregorová, triedna učiteľka 1.B