Fyzikálna olympiáda

Fyzikálnej olympiády v kategórii E sa zúčastnil z našej školy žiak 9.A triedy, Hugo Letavay.

1. miesto v okresnom kole súťaže mu zabezpečilo hladký postup do krajského kola, kde v Novom Meste nad Váhom obsadil krásne 2. miesto.
Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Viera Jacková