Vynikajúca reprezentácia školy v informatike

V dňoch 26.4.- 28.4. 2022 sa náš žiak 9. ročníka, Jakub Mašlonka, zúčastnil celoslovenských súťaží: RoboCup Junior Slovensko 2022 a  LEGObot 2022 v Prešove.

Na RoboCup-e v kategórii „Autonómny robot“ mali súťažiaci za úlohu postaviť a naprogramovať robota, ktorý samostatne, bez zásahu obsluhy, vyčistí rieku od odpadkov. Živočíchov, žijúcich v tej rieke, ponechá robot na mieste. Tému oznámila porota pred začatím súťaže. Na jeho prípravu mali súťažiaci jeden celý deň. Všetky tímy potom predviedli svojho robota. Porota hodnotila splnenie úlohy a časový limit. Jakub v tejto disciplíne obsadil 2. miesto, za čo mu srdečne gratulujeme!!!

V Súťaži LEGObot sa zúčastnil so svojimi robotmi v kategórii EDUbot- robot, ktorý sa dá využiť vo vyučovaní. Bola to veterná turbína, ktorá automaticky vyhľadávala vietor. Za tento projekt získal Jakub 1. miesto.

Druhá kategória bola RESCUEbot- robot- záchranár. Robot mal za úlohu zachrániť obeť z bludiska, pričom musel sledovať čiaru. V tejto kategórii bola veľmi silná konkurencia- 15 družstiev z celého Slovenska. Jakub s hrdosťou obsadil 1. miesto!!!! Veľká gratulácia. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

Mgr. Viera Jacková