EKOROK a DEŇ ZEME na Námestí slobody

Dňa 29.4.2022 prezentovali štrnásti žiaci zo 6.B pri príležitosti osláv Dňa Zeme https://www.codnes.sk/ine-akcie/ekorok-s-nestle-slovensko-otvorme-oci-den-zeme svoju ekologickú aktivitu – vystúpenie s dramatizáciou rozprávky P. Dobšinského vo vlastnej réžii žiakov, vo vlastnoručne zhotovených kostýmoch a s vlastnoručne zhotovenými kulisami z recyklovaných materiálov a z odpadového textilu. Ďakujeme žiakom 6.B za dôstojnú reprezentáciu našej školy na tradičnom verejnom podujatí mesta Prievidza.

Mgr. Martina Klesniaková