Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

Po dvoch rokoch nútenej prestávky sme sa pustili aj do organizovania školských kôl umeleckých súťaží.

Jednou z nich je aj súťaž v rétorike, ktorá je vari najkrajšou, ale i najnáročnejšou .

Deti v nej preukazujú svoj talent improvizácie, rečníctva, tvorivosti a bohatej slovnej zásoby.

V 1. kategórii si žiak vylosuje krátky text, ktorý si za 15 minút musí zapamätať, domyslieť záver a pred porotou prerozprávať.

V 2. kategórii si žiak vylosuje tému a opäť má 15 minút na prípravu a potom vyrozpráva svoj vymyslený príbeh.

20.4.2022 súťažili deti z 1. kategórie / 4.- 6. ročník. /

1. miesto –  Sara Beňovičová          6.A

2. miesto –  Henri Drozd                 5.A

                   Nela Petrášová             5.B

3. miesto –  Alexandra Ďurinová     6. C

25.4.2022 súťažili deti z 2.kategórie / 7.- 9. ročník /

1. miesto – Liana Košová –                  8.B

2. miesto – Samuel Sánchez                7.A

3. miesto – Linda Viktória Oršulová    9.A

Víťazom budeme na okresnom kole, ktoré sa koná 5.5.2022 držať palce.

Mgr. Lenka Krajčíková