Valentínska pošta

Valentín, sviatok zaľúbených, tradične pripadá na 14. februára. V tento deň si pripomíname lásku nielen medzi zaľúbenými, ale aj medzi rodinami, priateľmi, rodičmi a ich deťmi…

V rámci Valentínskeho sviatku sme aj my mali pripravenú poštu, do ktorej sa mohol zapojiť každý, kto navštevuje našu školu. Deti vkladali lístočky s prejavmi lásky, milé priania a vyznania do valentínskej škatule. Potom ich členky Žiackej školskej organizačnej rady doručili konrétnym adresátom.

Ema Antalíková, predsedníčka ŽŠOR