Vstup do ticha

Dňa 14.2.2022 sa trieda 5.B aspoň na chvíľku stíšila a so sestrou Xavériou vstúpila do histórie

piaristického kostola.

Deti si vypočuli mimoriadne zaujímavé informácie o vzniku kláštora, jeho výzdobe a architektonických skvostoch.

Bolo nám umožnené vstúpiť aj do krypty, kde sú pochovaní významní činitelia.

Prežili sme nezabudnuteľné chvíle a odchádzali sme obohatení o množstvo nových informácií, ale i hrdosti na to, že sme Prievidžania a môžeme sa pýšiť ojedinelým barokovým kostolom s bohatou minulosťou a veríme, že aj bohatou budúcnosťou.

Mgr. Lenka Krajčíková, triedna učiteľka 5. B