Svetový deň Braillovho písma

Tento rok 4. januára sme si pripomenuli 191 rokov od prvej verzie Braillovho písma. S deťmi sme sa porozprávali o nevidiacich, ich školách a vzdelávaní. Skúsili sme ako čítajú, píšu a vnímajú priestor. Prepísali sme znaky brailla, skúšali napísať svoje mená a hmatom sme rozoznávali predmety. Prekvapujúco najťažšie bolo pre deti spoznať hmatom svojho spolužiaka.  Deti sa opäť naučili niečo nové a veríme, že vďaka týmto aktivitám budú tolerantnejší a vnímavejší.

Vychovávateľky ŠKD