Medzi oddielová súťaž: Stavby zo snehu

Aj keď nám počasie moc neprialo a snehuliakov sme stavať nemohli, deti v ŠKD sa vynašli a „postavili snehuliaka“ inými spôsobmi. Využili na to rôzne materiály a zapojili svoju fantáziu. Svojimi výtvormi vyzdobili priestory školy.

Vychovávateľky ŠKD