Výstava vynálezov v OC Korzo

18. 10. 2021 sa žiaci prvého stupňa tried Aprogen zúčastnili interaktívnej výstavy v OC Korzo Prievidza, ktorá niesla názov Vynálezy a objavy, ktoré zmenili svet.  S deťmi sme sa vrátili  späť v čase o desiatky, stovky, či tisícky rokov a spoznali najzaujímavejšie vynálezy a objavy všetkých dôb. Deti najviac potešili panely s dotykovými obrazovkami a multimediálnymi aplikáciami.                                                                                                              

PaedDr. Monika Malotová