Týždeň vedy a techniky

V týždni od 8.-12.11. 2021 sa vyučovanie na našej škole prispôsobilo požiadavkám podujatia TVT 2021, ktorého cieľom  je zlepšiť vnímanie vedy a techniky a spopularizovať ich v rámci spoločnosti. Taktiež zvýšiť záujem mladej generácie o vedu a techniku a o štúdium vedeckých a technických disciplín. Deti s nadšením prijali výzvu a aktívne sa zúčastňovali workshopov, ktoré si v mnohých prípadoch aj samé pripravili. Na hodinách deti viac ako inokedy skúmali, objavovali, overovali i prezentovali.

PaedDr. Monika Malotová, triedna učiteľka 4.A