Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Iniciátorka myšlienky je Janka Galatová, ktorá založila skupinu na Facebooku a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov.
Minulý rok ma oslovila táto myšlienka, naplniť krabice od topánok darčekmi a obdarovať neznámych starkých v Domovoch dôchodcov. Bola som veľmi potešená, že sa ku mne pridali aj rodičia mojich žiakov a tak sme zaplnili spoločne zopár krabíc.
Aj tohto roku (aj keď situácia bola veľmi hektická z dôvodu karantény), sme opäť pripravili zopár krabíc, ktoré dúfame urobia radosť starkej, alebo starkému v Domove dôchodcov, pre ktorých to možno bude jediný darček, ktorý si pod stromčekom nájdu.

 Jarmila Repiská, triedna učiteľa 2.C