Medzinárodný deň stromov

S deťmi sme si pripomenuli dňa 20.10. medzinárodný deň stromov. Porozprávali sme si, aké sú pre nás dôležité, ako filtrujú vzduch, ochladzujú prostredie, dávajú plody a veľa iného, nevyhnutné pre život. Deti to zaujalo, dozvedeli sa veľa nového, poučného a spoločne sme si vyrobili stromčeky.

Vychovávateľky ŠKD