Svetový deň ochrany zvierat (4.10.2021)

Veľa z nás má doma zvieratko o ktoré sa staráme, chránime a milujeme. S deťmi v ŠKD sme sa o nich porozprávali a povedali si aj o zvieratách divo žijúcich. Pripomenuli sme si, ktoré sú chránené, prečo máme každé jedno zviera, či hmyz ochraňovať a nezabudli sme si pripomenúť ani ich význam pre planétu. Deti sa naučili veľa nového a veríme, že budú zvieratká ochraňovať a učiť to aj iných.

  Vychovávateľky ŠKD