Svetový deň mlieka (29.9.2021)

V ŠKD sme si pripomenuli svetový deň mlieka, kde sme sa s deťmi rozprávali o jeho význame pre organizmus, aké obsahuje vitamíny. Vyrobili sme si rôzne výrobky a dozvedeli sme sa veľa nového.

 Vychovávateľky ŠKD