Mesiac úcty k starším

Ako každý rok, i tento sme si pripomenuli mesiac úcty k starším, ktorý je v októbri. Porozprávali sme sa o starých rodičoch, ako im pomáhame, staráme sa o nich. Nezabudli sme ani na seniorov v domovoch dôchodcov a urobili sme im radosť v podobe pozdravov. Veľmi pekným gestom bude aj zapojenie sa do akcie „ Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok.“

Vychovávateľky ŠKD