Medzinárodná súťaž Junior náboj

Dňa 19.11.2021 sa uskutočnilo medzinárodné kolo súťaže Junior náboj. Je to súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Naši deviataci vytvorili družstvo v zložení  Samuel Vida, Peter Oswald, Hugo Letavay a Kayla Kotríková. V rámci Slovenska náš tím obsadil 39 miesto a v rámci celosvetového poradia zúčastnených krajín obsadili 147. miesto.

 Ďakujeme tímu za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k výsledku.

Mgr. Viera Jacková